Kahdeksas päivä Oy on yksi kiinteistönvälitysalan suurimmista yrityksistä pääkaupunkiseudulla. Ammattitaitoisten välittäjien lisäksi meidät tunnetaan alan kovimpana digitaalisen markkinoinnin osaajana. Muista alan yrityksistä poiketen, markkinoimme aktiivisesti myynnissä olevia asuntoja asuntoportaalien ulkopuolella. Kattavan palveluvalikoimamme avulla tuomme parhaat puolet esille asunnostasi, jotta se erottuu edukseen asuntomarkkinoiden kovassa kilpailussa.

3H+K -artikkelit ovat Kahdeksas päivän julkaisemaa mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä helpommasta asumisesta ja paremmasta arjesta asiakkaillemme. Jutut antavat inspiraatiota, ajatuksia ja ideoita aktiivisille kaupunkilaisille. Ne ottavat kantaa asumiseen liittyviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin, kannustavat vaikuttamiseen, parantavat kaupunkien yhteisöllisyyttä ja edistävät hyvää naapuruutta.

Toivotamme Sinulle inspiroivia lukuhetkiä!

Remontin ajoittaminen. Työmatkakuittien säästäminen. Työhuonevähennys. Kuittien perkaaminen. Kaikki se on verosuunnittelua ja täysin laillista. Verosuunnittelun maine on tahraantunut, sillä se on yhdistetty viime aikoina hämäräoperaatioihin trooppisissa saarivaltioissa. Kohujen vuoksi verosuunnittelu sekoitetaan helposti laittomaan veronkiertoon ja yhdistetään usein vain yritystoimintaan. 

Verokeskustelu kuumentui taas keväällä, kun kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ julkisti panamalaisen asianajotoimiston verojärjestelyjä paljastavia dokumentteja. Tili- tai yritysjärjestelyt ulkomailla eivät ole automaattisesti laittomia, mutta asiakirjat kielivät, että järjestelyjen tavoitteena oli monessa tilanteessa myös veronkierto.

”Verosuunnittelussa pysytään selvästi lain pykälien sisäpuolella”, Verohallinnon henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikön johtava veroasiantuntija Tero Määttä toteaa.  

Hän täsmentää, että verosuunnittelu on verottajankin mielestä hyväksyttävää. Asianajaja, veroasiantuntija Sami Tuomiselle verosuunnittelu on keino selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja niiden veroseuraamuksia. Tuominen vetää kansainvälisen Bird & Bird -asianajotoimiston Suomen veropraktiikkaa.

”Verosuunnittelussa tutkitaan erilaisten vaihtoehtojen veroseuraamuksia, jotka otetaan huomioon kokonaisharkinnassa. Esimerkiksi yrityskaupassa verotus on mukana yhtenä tekijänä”, Tuominen sanoo. 

Tarkan rajan vetäminen verosuunnittelun ja veronkierron välille on vaikeaa. Määttä määrittelee, että veronkierrossa tavoitellaan veroetuja, jotka ovat lain kirjaimelle vieraita. 

”Veronkierrossa tärkein motiivi on verojen välttäminen”, hän muotoilee. 

Ennen virkamieheksi ryhtymistään Määttä toimi 15 vuotta verokonsulttina. Hän sanoo tuntevansa yritysten päätöksentekorakenteen.

”Verotus otetaan huomioon päätöksenteossa yhtenä tekijänä, muttei tärkeimpänä. Päätöksiin liittyy aina muutakin.” 

Tuominen on samoilla linjoilla: verosuunnittelu on oikeassa roolissa, kun se ei ole johtotähti yrityksen tai yksilön toiminnassa. Yrityksillä on verosuunnitteluun paljon suuremmat mahdollisuudet kuin yksityishenkilöillä jo senkin vuoksi, että useissa maissa toimivat yritykset ovat monen maan verotuksen piirissä. Yrityksille verosuunnittelu on kilpailuvaltti globaaleilla markkinoilla. 

”Kansallisen verotuksen lisäksi yrityksiä koskevat kansainväliset verosopimukset. Niiden logiikka pitää ymmärtää ennen kuin alkaa tuomita yrityksiä”, Määttä toteaa.

Yksityishenkilön verosuunnittelu on yrityksiin verrattuna suoraviivaisempaa, varsinkin jos verotettava on palkansaaja eikä hänellä ole merkittävää varallisuutta.

”Suomessa pyritään siihen, että verotus toimii automaattisesti. Palkansaaja voi tehdä työmatka-, kotitalous- ja kotona työskentelevänä myös työhuonevähennyksen. Aika vähissä mahdollisuudet muuten ovat”, Määttä sanoo. 

Se on Määtän mielestä hyvä, sillä silloin verotus toimii. Esimerkiksi kauppojen ajoituksella voi saada lykättyä veronmaksua. Toisaalta verotuskin muuttuu koko ajan, joten ei kannata tuudittautua ajatukseen, että samat säännöt pätevät aina.

”Yksityishenkilön verosuunnittelu on veroseuraamusten tunnistamista. Esimerkiksi kotiaan myyvän kannattaa miettiä, asuisiko hän asunnossa puolentoista vuoden sijaan kaksi vuotta, jolloin hän saisi myyntivoiton verottomana”, Tuominen konkretisoi.

Tuomiselle verosuunnittelun suurin hyöty on siinä, ettei tule yllätyksiä. Suunnittelu on ennakointia.

”Verottajalta voi hakea myös ennakkoratkaisuja”, hän huomauttaa. 

Verosuunnitteluna voidaan pitää esimerkiksi sitä, että määrittelee itselleen hieman todellista suuremman veroprosentin, jolloin välttyy mätkyiltä ja tulee pakkosäästäneeksi rahaa. Sekin on verosuunnittelua, että miettii, pitäisikö kesämökki siirtää perintönä yhden sukupolven yli. Tuomisen mukaan kannattaa myös pohtia, omistaako asuntonsa loppuun asti vai lahjoittaako sen jo elinaikanaan eteenpäin. Verot saattavat olla pienemmät, jos asunto siirtyy uudelle omistajalle lahjoituksena.

”Silloin voi tietysti pidättää itsellään elinikäisen tai määräaikaisen asumisoikeuden, mikä pienentää lahjaveron määrää.”

Määttä neuvoo yksityishenkilöitä miettimään veroja tarpeeksi pitkälle.

”Jos kiinteistö arvioidaan kovin halvaksi lahjaveron takia, voi sen verovähennyskelpoinen hankintameno olla eteenpäin myydessä vastaavasti pienempi.”

Varakkailla on peruspalkansaajaa enemmän mahdollisuuksia verotuksen suunnitteluun. Trendikästä on esimerkiksi holding-yhtiön perustaminen sijoittamista varten. Tuomisen mukaan se kannattaa jo muutaman kymmenen tuhannen euron sijoituksissa, sillä yhtiön verotuskanta on 20 prosenttia, kun yksityishenkilöltä verotetaan vähintään 30 prosenttia pääomatuloista. Sekin on laillista verosuunnittelua.

Myös rahastosijoittamisen voi tulkita verosuunnitteluksi, sillä rahaston tuotoista maksetaan veroa vasta rahasto-osuutta myytäessä. Henki- tai säästöhenkivakuutustakin voidaan pitää verosuunnitteluna, mutta tällaisia rahoitusinstrumentteja hankittaessa kannattaa ottaa huomioon myös niiden kulut, kuten rahastonhoitopalkkiot.

On laillista, että eläkeläiset muuttavat Portugaliin veroja pakoon ja Björn Wahlroos Ruotsiin. Silti Tuomista hieman arveluttaa ilmiö.

”Voi kysyä, onko se moraalisesti oikein ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaamme. Sitä paitsi ulkomaille muuttaminen pelkästään verosyistä ei ole järkevää”, Tuominen huomauttaa.

Sekä suomalaisessa että kansainvälisessä verokeskustelussa on noussut esiin vastuullisuus. Kansainvälisesti on pidetty meteliä yrityksistä, jotka välttyvät tilinpäätöstempuilla kokonaan veroilta toimintamaissaan. Hyväosaisten verojen pakoiluna näyttäytyvä ilmiö on kiusallinen, sillä se syö kaikkien veronmaksajien veronmaksumotivaatiota. Silti veroilmoituksessa pitää pysyä totuudessa.

”Jos ei työskentele kotona, ei voi tehdä työhuonevähennystä”, Tuominen sanoo.

Määttä ottaa esille pari vuotta sitten keskustelua herättäneen remonttifirman, joka teki työt yhtenä vuonna mutta markkinoi laskuttavansa osan työstä vasta seuraavana kotitalousvähennyksen takia. Määtän mielestä järjestely oli kyseenalainen. Tuomisen mukaan järjestelmää pitää muuttaa, jos siinä on epäkohtia tai porsaanreikiä. 

”Suomessa naapurimaihin muuttoa miettivät ihmiset, joilla on paljon epälikvidiä varallisuutta. Jos omaisuutta ei pysty likvidoimaan, verojen maksu on hankalaa”, Tuominen sanoo. 

Esimerkiksi perheyhtiölle omaisuuden likvidointi eli myynti voi olla lähes mahdotonta, tai ainakin se voi estää yrityksen siirtämisen sukupolvelta toiselle. Ruotsissa ja Virossa lahjoista ja perinnöistä ei makseta veroa. Tuominen puhuu suomalaisesta kateusyhteiskunnasta. Se näkyy esimerkiksi siinä, ettei Suomessa saatu säädettyä niin sanottua armahduslakia ulkomailta kotiutettaville varoille. Ruotsissa sellainen on.

”Olen neuvonut ulkomaille sijoitetuista varoista yli sataa suomalaista. He ovat aivan tavallisia insinöörejä ja sairaanhoitajia, joiden isoisät ovat vieneet ulkomaille pesämunan Neuvostoliiton uhan alla. Nyt he haluaisivat korjata tilanteen.” 

Verosuunnittelua paheksuvilta Tuominen kysyy, onko viinan osto Tallinnasta tai tupakan ja bensan hakeminen itärajan takaa väärin. Sallittuahan sekin on. Tuomisen mukaan verosuunnittelusta puhuttaessa on hankalaa mainita täsmällisiä euromääriä tai rajoja. Verottajalla on ohjeensa, mutta muuten verotusta kannattaa katsoa tapaus kerrallaan.

”Järkevintä verosuunnittelua on arvioida talouttaan kokonaisuutena. Tavallisen perheen ei kannata miettiä kesämökin omistusratkaisua vain verojen näkökulmasta”, Määttä opastaa. 

Taas sama: verotus ei saa nousta hallitsevaksi teemaksi, kun päätetään tärkeistä asioista. Kotitalousvähennystä käyttävän kannattaa tarkistaa, että palveluntarjoaja on ennakkoperintärekisterissä. Myös omille vanhemmille ostetut kotitalouspalvelut ovat vähennyskelpoisia. Ohjeistusta löytyy Verohallinnolta, lainsäädännöstä ja oikeuden päätöksistä. Verokonsultteja käytetään Suomessa vielä vähän, mutta ammattikunta kasvaa vauhdilla. Melkein kaikissa isoissa asianajotoimistoissa on verotukseen erikoistuneita osastoja. Yritysten lisäksi konsultteja käyttävät yhä useammin yksityishenkilöt.

Määtän mukaan yleistynyt verokonsulttien käyttö ei kerro moraalin rapistumisesta, vaan yksityishenkilöiden varallisuuden kasvusta. Konsulttien käyttö liittyy Määtän mukaan usein omaisuudenluovutustilanteisiin, kuten perinnönjakoihin ja sukupolvenvaihdoksiin, jotka yleistyvät väestön ikääntyessä.

Miten sujuu veroasiantuntijoiden oma verosuunnittelu?

”Suutarin lapsella ei ole kenkiä. Lähinnä ennakoin tulevaa. Tärkeintä on, ettei tule isoja yllätyksiä”, Tuominen sanoo naurahtaen.

Hän seuraa tietysti työnsä puolesta tarkkaan lainsäädännön muutoksia. Määttä sanoo esimerkiksi miettivänsä, miten voi hyödyntää tappiollisen osakepotin myynnin.

”Joskus olen aloittanut uuden remontin vasta seuraavana vuonna kotitalousvähennyksen takia. Sellaista suoraviivaista ja selkeää”, hän luonnehtii omaa verosuunnitteluaan. 

Miten yksityishenkilö voi suunnitella verotustaan?

  • Kotitalousvähennyksen voi tehdä, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa ja suurin mahdollinen vähennys 2 400 euroa henkeä kohti. Vähennyksen voi tehdä myös omille vanhemmille teetetystä työstä. 
  • Työmatkakuluvähennyksen voi huomioida jo verokortissa tai kirjata veroilmoitukseen.
  • Työhuonevähennykseen on oikeutettu, jos tekee töitä kotona edes osittain. Vähennyksen sallittu suuruus vaihtelee. Myös ammattikirjallisuuden ja työvälineiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia saa vähentää verotuksessa.
  • Asunnon myynti on viisasta ajoittaa niin, että on asunut omistamassaan asunnossa vähintään kaksi vuotta. silloin myyntivoitto on veroton.
  • Perinnön siirtäminen sukupolven yli säästää yhdeltä perintöverokierrokselta. Varallisuuden siirtäminen seuraaville sukupolville on mahdollista myös vähitellen lahjoituksina.
  • Sijoitusrahaston voitoista ei tarvitse maksaa veroja ennen kuin rahasto-osuus myydään. Osingotkin ovat verottomia, jos ne sijoitetaan rahaston sisällä uudelleen. Toisaalta rahastonhoidosta menee palkkio.
  • Henkivakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen korvaukset ovat edunsaajiksi merkityille lähiomaisille verottomia 35 000 euroon asti. Säästöhenkivakuutuksen sisällä sijoituskohteita voi vaihtaa ilman luovutusvoitoista maksettavaa veroa. Vakuutuksen ottamisessa on toisaalta kuluja, eikä tappiollisia sijoituksia voi vähentää verotuksessa.
  • Rahoitusinstrumenttikaupat kannattaa ajoittaa niin, että mahdolliset tappiot voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tätä katsoneet katsoivat myös näitä

Lemmenloma Hangossa
3H+K Artikkeli
Miten kulutamme sähköä viisaammin?
3H+K Artikkeli
200 naapurin piha
3H+K Artikkeli
Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö!

Oletko myymässä tai ostamassa asuntoa? Autamme Sinua mielellämme.

Ota yhteyttä